Foto spandoek: “Geen afval naast speeltuin en school”

De gemeente Utrecht is in oktober gestart met het herinrichten van de Tolsteegbarriére. In de volksmond ook wel ‘Ledig Erf’ genoemd. De plannen vormen een gevaar voor de veiligheid en leefbaarheid rond de speeltuin in het Zocherpark en de school. Met deze petitie willen wij aandringen op het verbeteren en herzien van de plannen. Help ons en teken de petitie via Petities.nl

Welke problemen zien we?

 • Aantasting van het rijksmonumentale Zocherpark door de plaatsing van zes afvalcontainers en een zwaar gefundeerde opstelplaats.
 • Gevaarlijke situaties voor de kinderen van de naastgelegen drukbezochte speeltuin ‘Het Kleine Bos’, de Agatha Snellenschool en de buitenschoolse opvang.
 • Onoverzichtelijke verkeerssituaties en opstoppingen door het verplaatsen van de bushalte van de Tolsteegbarriére naar de Wijde Doelen.

Item op RTV Utrecht

RTV Utrecht besteedde aandacht aan de problemen die ontstaan bij de herinrichting van de Tolsteegbarriére. Bekijk de video hieronder:

Door op afspelen te klikken gaat u akkoord met de cookies van YouTube

Of lees het artikel op rtvutrecht.nl

Bezwaren tegen afvalcontainers in het Zocherpark

 1. Het Zocherpark is een rijksmonument. Daar moeten we zuinig op zijn. De plaatsing van zes afvalcontainers past daar niet bij.
 2. De kraanwagen rijdt bij het legen van de containers achteruit in een bocht met levensgevaarlijke dode hoek waarbij rijbaan, fietsstrook en trottoir worden gekruist. Pal naast de speeltuin ‘Het Kleine Bos’ en de Agatha Snellenschool. Ook kan dit zorgen voor filevorming en er kunnen onoverzichtelijke situaties ontstaan voor fietsers, voetgangers en vooral voor kinderen. Wijde Doelen is een drukke, maar ook smalle uitgaande route voor de binnenstad.
 3. Glasscherven, zwerfvuil en stank vormen een onhygiënische en onveilige situatie voor de kinderen van de speeltuin, school en buitenschoolse opvang.
 4. Voedselresten trekken ratten en andere ongedierte aan. Dit komt de hygiëne rond de speeltuin niet ten goede.
 5. Het leegmaken van de containers gaat gepaard met een oorverdovende herrie (metaal op metaal). Zeer storend voor de bezoekers, spelende kinderen en dieren (vooral vogels) in het park.
 6. Er zal meer ‘scharrelverkeer’ ontstaan door mensen die vuilnis brengen in de nu al krappe eenrichtingsstraat.
 7. De containers kunnen niet anders dan geplaatst worden in het wortelgebied van de bomen, waarvan tenminste één monumentale boom: een Hollandse bastaardiep (geplant in 1900). Mogelijk wordt ook archeologisch bodemarchief aangetast.

De gemeente Utrecht heeft enkele verbeteringen aangedragen voor de gevaren rond de speeltuin. Deze zijn niet afdoende. Een afscheiding tussen de afvalcontainers en de speeltuin neemt de gevaren en overlast niet weg. Ouders hebben nog minder zicht op hun kinderen. Het is bovendien ontsierend en verstoort het uitzicht beide kanten op. Het verplaatsen van de oversteekplaats (tussen school en speeltuin) verder de Wijde Doelen in ontneemt overstekende kinderen en hun begeleiders het zicht op verkeer uit de Nicolaasdwarsstraat. De drukte op de looppaden van het park zal toenemen door het noodgedwongen verplaatsen van de ingang en fietsenstalling van de speeltuin.

Bezwaren tegen bushalte in Wijde Doelen

De Wijde Doelen is een krappe eenrichtingsstraat. Daar is geen ruimte voor de bushalte van de Tolsteegbarriére.

 1. Op de geplande plek kunnen voetgangers, fietsers en auto’s elkaar nu al nauwelijks passeren. Een stilstaande bus verergert dat en zorgt voor onoverzichtelijke situaties in een smalle straat met veel kinderen van de Agatha Snellenschool, buitenschoolse opvang en speeltuin ‘Het Kleine Bos’.
 2. Er was eerder een bushalte op de beoogde plek. De gemeente Utrecht heeft deze korte tijd later weer verwijderd vanwege opstoppingen, stank en chaotische verkeerssituaties.

Wij hebben voorgesteld om de bushalte op te heffen. Dat is goed mogelijk want op slechts drie minuten wandelafstand (250 meter) ligt aan het Nicolaaskerkhof (verlengde van de Agnietenstraat) de bushalte Centraal Museum. Ook station Vaartsche Rijn is slechts vijf minuten lopen. Een andere optie is om de bushalte buiten de singels te plaatsen. Genoeg alternatieven dus.

Help mee

Wij willen de omgeving van het Ledig Erf veilig en leefbaar houden. U ook? Teken dan de petitie via Petities.nl. Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Buurtcomité Wijde Doelen

wijdedoelenutrecht@gmail.com

Download persbericht: Buurtboom in plaats van afvalcontainers in Zocherpark

Luchtfoto Ledig Erf en omgeving
Ledig Erf
Wijde Doelen
bushalte plan gemeente
afvalstation plan gemeente
speeltuin
Zocherpark
school
Help mee en teken de petitie Bescherm Ledig Erf en omgeving: veiligheid en leefbaarheid in het geding
Historische foto Ledig Erf 1980
Ledig Erf, 1980 Fotodienst GAU, fotograaf via Het Utrechts Archief